Minister Plasterk vindt de stijging van de opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen met 3,86% te hoog.

De gemeenten overschrijden daarmee de macronorm van 2,7% die daarvoor was gesteld: 3% minus de correctie in verband met de overschrijding in 2012. Aangezien alle gemeenten samen meer OZB heffen dan is toegestaan, gaat de minister overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Daarmee reageert de minister op de 9 april 2013 bekend geworden cijfers van onderzoeksburo Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) over de gemeentelijke lasten.